we unite

Kwaliteit & testen

Het kennisnetwerk Kwaliteit en Testen is ook bekend als NNOT (Noord Nederlandse Overheids Testorganisaties). De NNOT is in 2004 begonnen als een samenwerking tussen de testafdelingen van de Informatie Beheer Groep en de RDW.

De NNOT is inmiddels uitgegroeid tot een samenwerkingsverband tussen een negental organisaties, namelijk Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), RDW, Dienst ICT Uitvoering (DICTU) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Gasunie, Hanzehogeschool Groningen, Gemeente Groningen en Provincie Groningen

Regelmatig zitten vertegenwoordigers van deze organisaties om tafel waarbij zaken besproken worden als: HR (wat zijn de laatste ontwikkelingen), gezamenlijk cursussen/trainingen verzorgen, uitwisselen van medewerkers en kennisdelingssessies.

Doelstellingen

De doelstellingen van de NNOT zijn contacten leggen tussen de medewerkers van de NNOT, vakgenoten kennis laten delen en een relevant testcongres organiseren in het Noorden van Nederland.

Het beoogde effect is een vergroting van kennis en kunde op het vakgebied van testen en kwaliteit en een betere bereikbaarheid en uitwisseling van kennis op dit vakgebied tussen de noordelijke organisaties van het NNOT.

Speerpunten voor 2020

In maart bestaat de NNOT officieel 12,5 jaar en wordt er speciaal voor dit heugelijke feit een avond georganiseerd voor NNOT leden.

Jaarlijks wordt het testevent NoorderTest georganiseerd. De primaire doelgroep voor NoorderTest bestaat uit de eigen (interne) testspecialisten van de NNOT-partners. Het gewenste effect is een geslaagde dag waarbij de testspecialisten van de noordelijke (semi-) overheidsorganisaties zich op de hoogte kunnen stellen van nieuwe ontwikkelingen op test- en kwaliteitsgebied. Daarnaast willen we met dit seminar het onderlinge contact tussen de NNOT-testspecialisten en tussen de NNOT-partners bevorderen.

Contact

Mail

Laatste nieuws Kwaliteit & Testen

Onze programmamanagers hebben de kennisnetwerken verdeeld. Zij sluiten aan bij het overleg en zijn het eerste aanspreekpunt voor het kennisnetwerken. Hier vind je de programmamanager die is gekoppeld aan deze kennisnetwerken.

Sylvia van Tol

Mail Bel