we unite

Agile HR

Echt agile werken betekent dat je een organisatiebrede agile mindset moet creëren: van HR-instrumenten tot processen. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot en daarom delen we binnen het kennisnetwerk Agile HR best practices, voorbeelden en vragen over deze onderwerpen.

Het kennisnetwerk komt regelmatig bijeen om kennis te delen. Deelnemers van de kennisgroep kunnen hiervoor onderwerpen aandragen, waarna de leden met elkaar in gesprek gaan en ervaringen delen.

Momenteel bestaat de kennisgroep uit HR-adviseurs en managers van DUO, CJIB, Hanzehogeschool, RDW en een aantal zelfstandigen.

Ervaringen

Afgelopen jaren hebben we als kennisgroep onze ervaringen ook mogen delen met een breder publiek in workshops van Samenwerking Noord, zoals het agile congres en het seminar ‘digitalisering hoe raakt me dat?’.

Communicatie

Je bent van harte welkom om aan te sluiten! Eerste aanspreekpunt is Mieke de Groot, werkzaam bij de divisie ICT van RDW.

Leden Kennisnetwerk Agile HR

Mieke
de Groot

Mail

Onze programmamanagers hebben de kennisnetwerken verdeeld. Zij sluiten aan bij het overleg en zijn het eerste aanspreekpunt voor het kennisnetwerken. Hier vind je de programmamanager die is gekoppeld aan deze kennisnetwerken.

Sylvia van Tol

Mail Bel