Agile Congres 2023

Terug naar agenda

Dit event is volgeboekt of al geweest.

Info

Via onderstaande links kunnen we je verder helpen als je vragen hebt over events.

Legenda


15 juni

Provinciehuis Groningen

9.00 – 17.30 uur

Het agile congres 2023 is inmiddels meer dan uitverkocht vanwege een overweldigende belangstelling. Wij hanteren geen reservelijsten / wachtlijsten voor dit evenement.
Had je graag deel willen nemen, dan horen we dat heel graag, zodat we weten welk deelnemersaantal we een volgende keer moeten nastreven.
Stuur ons een bericht via events@samenwerkingnoord.nl om je interesse door te geven. We zullen je dan attenderen op een toekomstige Agile activiteit.
We zien je graag terug bij een van onze activiteiten!
Beschrijving

Programma

08.15 Inloop  

09.00 Opening door de dagvoorzitter Bas Baalmans 

09.10 Keynote Loes Damhof – De toekomst als lens: hoe kunnen we anders leren kijken naar het nu?   

Hoe werken we in een toekomstige wereld die steeds sneller lijkt te veranderen? Waarin tijden steeds onzekerder lijken te worden? Deze vragen gaan niet zozeer over de toekomst, maar juist over het heden.  DE toekomst bestaat niet, maar hoe we de toekomst gebruiken heeft wel veel invloed op onze manier van denken, werken en doen in het nu. Futures Literacy, ofwel toekomstbehendigheid, is een essentiële vaardigheid die ons leert anders te kijken naar het heden, en onzekerheid juist leert te waarderen. De toekomst kunnen we niet voorspellen, maar we kunnen er wel van leren. 

09.55 Wisselen van zaal  

10.10 

Sessieronde 1

Kennislevel – beginnend. Werkvorm – workshop/game  

In deze interactieve workshop word je meegenomen in een Futures Literacy Lab, waarin we verschillende toekomsten onderzoeken om onze aannames te achterhalen en met een nieuwe blik naar het nu te kijken. 

Kennislevel – beginnend, medior en gevorderd. Werkvorm – presentatie & interactie

We nemen je in deze sessie mee in de manier waarop DUO Grip heeft gekregen op haar portfolio. We laten zien hoe we met een kleine oefening zijn begonnen, maar vervolgens de wetten van de lerende aanpak tartend, in één slag de ervaring DUO breed hebben uitgerold. Hoe we dat hebben gedaan? Kom maar luisteren!

Kennislevel – beginnend, medior en gevorderd. Werkvorm – presentatie & interactie.

Elk systeem heeft een architectuur, of dit nu bewust is of niet. Tijdens Agile transformaties zijn veel traditionele principes overboord gegooid. Maar hebben we niet het kind met het badwater weggegooid? Hebben we architecten nog wel nodig? En hoe zorgen we dat we de juiste dingen doen? En zouden we architectuur als versneller in kunnen zetten? In deze sessie gaan Marcel (Lead Solution Architect) en Mark (Lead Software Architect) in op de veranderde rol van de architect en architectuur in agile omgevingen.

Kennislevel – medior en gevorderd. Werkvorm – presentatie & interactie.

De ontwikkelmethodes voor ICT veranderen binnen een snel tempo. Waterval, Agile, DEVOPS, Save. Hoe beweeg je als Bedrijfsanalist met deze veranderingen mee en wat verwacht de veranderende omgeving van de bedrijfsanalist.
Dit is een interactieve sessie waarin de deelnemer gevraagd wordt wat ze van een Bedrijfsanalist verwachten in verschillende ontwikkelmethodes en gezien vanuit hun eigen rol/functie. Over de ontvangen info van de deelnemers wordt een discussie gevoerd. De sessie start met een korte introductie van bedrijfsanalisten van DUO en Univé over hun werk in de theorie en in de praktijk.

Kennislevel – beginnend, medior en gevorderd. Werkvorm – workshop/game.

Het systeem is veerkrachtig en wil graag weer terug naar zijn oude toestand. Het veranderen van het systeem is dan ook erg lastig, maar toch iets dat we vaak als noodzakelijk zien in Agile transformaties.
Hoe kun je als scrum master, coach of leider het systeem voor je laten werken?

Dat gaan we in deze workshop onderzoeken aan de hand van Relationship Systems Intelligence (RSI) en Organization and Relationship Systems Coaching (ORSC). Je krijgt praktische tools die je meteen kunt gebruiken in jouw organisatie en/of bij jouw teams.

Kennislevel – beginnend, medior en gevorderd. Werkvorm – presentatie & interactie.

Een verhaal over het implementeren van SAFe en de uitdagingen die TKP hierin tegenkomt.

TKP is in de tweede helft van 2022 begonnen met de implementatie van het SAFe@TKP framework in een groot deel van de organisatie. In deze interactieve presentatie nemen we de deelnemers mee in de reis die TKP aan het ondernemen is en welke uitdagingen ze daarbij tegenkomen. De deelnemers krijgen ook de kans om vragen te stellen en hun ervaringen te delen.


11.1
0 Wisselen van zaal 
 

11.25

Sessieronde 2

Kennislevel – gevorderd op het gebied van agile. Werkvorm – presentatie & interactie

Sturing en prioriteitstelling in een enorme organisatie met verschillende bedrijfsmodellen en snelheden. Defensie vertaalt strategie naar uitvoering in een zeer turbulente wereld die letterlijk in brand staat.  We willen jullie op een interactieve manier meenemen in de wereld van obeya bij defensie waarbij we aan de hand van voorbeelden de aanpak, het resultaat
(de diverse borden) en activiteiten met elkaar doorleven.

Kennislevel – beginnend, medior en gevorderd. Werkvorm – presentatie & interactie.

We doen allemaal aan klantgedreven werken, maar hoe vaak spreek jij je klant nu echt? En hoe doe je dit dan? Ordina neemt je mee in een interactieve sessie over klantvalidatie. Na deze sessie heb jij praktische tips en trics om morgen mee aan de slag te gaan en jouw product of proces echt customer based te maken.

Kennislevel – medior en gevorderd. Werkvorm – presentatie & interactie.

Als het gaat om wendbaarheid gaat het bijna altijd over wendbaarheid in product ontwikkeling. Oftewel: het product makkelijk kunnen aanpassen naar de wensen van de klant of veranderingen in de markt. Veel organisaties vergeten de wendbaarheid van de organisatie zelf aandacht te geven wat kan leiden tot medewerker ontevredenheid en verloop, bureaucratie, moeizame verandertrajecten en achterstallig onderhoud van je organisatie.
In deze sessie kijken we naar de rol van het management in het creëren van een lerende organisatie. Hoe maak je gebruik van visie, strategie, roadmaps, backlogs, metrics en ritme en hoe kun je agile practices en tools inzetten om je organisatie steeds beter te maken.

Kennislevel – medior en gevorderd. Werkvorm presentatie & interactie.

DUO heeft het Scaled Agile Framework (SAFe) omarmd als referentiekader om Scaled Agile werken binnen DUO te introduceren. Inmiddels heeft DUO enkele jaren ervaring met deze werkwijze in de business DevOps team. Graag nemen we je mee in de ervaringen van het Implementatieteam dat deze manier van werken binnen DUO ICT introduceert. Wat was de hele goede reden om hiermee te starten? Hoe breng je ITSL en Agile werken samen? Hoe laat je 300+ IT’ers samenwerken vanuit één centrale backlog? Welke nieuwe rollen horen daarbij? Vanuit de frontlinie delen we onze “tops en flops” en nemen we je op een interactieve manier mee op reis door de avonturen die we beleefd hebben.

Kennislevel – beginnend, medior en gevorderd. Werkvorm – presentatie & interactie.

Tijdens het Agile congres 2022 is deze sessie gegeven onder titel: Het juiste antwoord op de goede vraag.

Om bijvoorbeeld een probleem op te lossen is goede informatie/data/input belangrijk. Maar hoe zorg je dat je de goede informatie krijgt? En hoe weet je wat “goed” is? Welke eisen stel je eigenlijk aan het antwoord? Of anders gezegd: waar voldoet een goed antwoord aan?

In deze sessie gaan we in op hoe je op een goede manier vragen stelt, en hoe je op basis van de antwoorden de juiste vervolgvragen stelt, zodat je informatie van hoge kwaliteit krijgt.
Deze sessie is deels gebaseerd op de module Question en Answers uit de KT-Resolvetraining, maar aangevuld met extra leerstof. Voorkennis van KT-Resolve is niet nodig.

Kennislevel – beginnend, medior en gevorderd. Werkvorm – workshop/game.

Lagerhuisgame: In de vorm van een Lagerhuis-discussie gaan we het goede gesprek aan over een Agile-thema dat aansluit bij de dag (bijvoorbeeld uit de Keynote), deelnemers krijgen ook zelf de mogelijkheid een stelling in te brengen.

Opstellingsgame: De deelnemers krijgen de kans hun organisatie-opstelling met (Agile-) rollen neer te zetten om gezamenlijk het goede gesprek daarover te voeren (kansen/bedreigingen).


12.25
Lunchen

13.25

Sessieronde 3

Kennislevel – medior en gevorderd. Werkvorm – presentatie & interactie.

Veel organisaties zijn begonnen met, zitten middenin of proberen opnieuw hun Agile transformatie succesvol door te komen en dat is vaak lastiger dan verwacht. Eén van de succesfactoren is goed begrijpen waar je staat in de agile ontwikkeling en welke doelstelling je als organisatie voor ogen hebt. Alleen zo kunnen we de richting en volgende stappen bepalen en bijsturen waar nodig. In deze interactieve sessie presenteren we een aanpak voor agile transformaties en gaan we de diepte in op het bepalen en begrijpen van dat startpunt.

Kennislevel – beginnend, medior en gevorderd. Werkvorm – presentatie.

Digital Enterprises nemen beslissingen gebaseerd op data en feiten. Het transformeren hiernaartoe is complex en het behalen van zichtbare resultaten is uitdagend. Echter, zichtbare, snelle en meetbare resultaten bevorderen motivatie en succes. De Business Value Case voorziet stakeholders van een feitelijke basis voor transformatie, waardoor organisatorische impact en voordelen duidelijk worden. Deze doeltreffende tool stimuleert transformaties en ondersteunt de community van transformatie consultants om gezamenlijk het aantal geslaagde transformaties te vergroten.

Kennislevel – medior en gevorderd. Werkvorm – workshop/game.

Een hele goede klik met iemand. Of: dat gesprekken met een collega niet goed lopen. Hoe komt dat? In Agile teams wordt intensief samengewerkt en juist daarom is een goede samenwerking essentieel. Het begrijpen van elkaars gedragsvoorkeuren helpt in de samenwerking.

In deze workshop gaan we kijken naar persoonlijke gedragsvoorkeuren volgens het kleurenmodel van Insights Discovery. We gaan persoonlijke voorkeuren inschatten. En we gaan in teams kijken wat de samenstelling van het team sterker maakt en wat de valkuilen van het team zijn. Kortom: Kennismaking kleuren in Agile teams.

Kennislevel – medior en gevorderd. Werkvorm – presentatie & interactie.

Wat is de essentie van Agile worden en blijven? Wat voor soort leiderschap wordt daarbij gevraagd? Hoe Agile ben je als leidinggevende, of hoe Agile kun – of mag je zijn?
Deze vragen gaat Mark Braam (transitiemanager) met jullie bespreken aan de hand van zijn persoonlijke ervaringen. Want ook hij had 15 jaar geleden nog nooit van Agile gehoord en of hij dat ondertussen ben geworden is nog maar de vraag. In een workshop bekijkt hij wat ‘Agile’ betekent voor de rol van leidinggevende. De sessie is voor iedereen toegankelijk ook als je geen ‘manager’ bent.

Kennislevel – beginnend, medior en gevorderd. Werkvorm – workshop/game.

Let op deze sessie duurt twee rondes: 3.6 & 4.6

Agile werken en regie houden, zijn veel minder tegenstrijdig dan op het eerste oog lijkt. Ze kunnen elkaar zelfs versterken. Maar welke synergie is er dan mogelijk met deze spannende combinatie?
In onze wereld wordt al een aantal jaren agile gewerkt. Omdat organisaties ook veel uitbesteden is regie hebben en houden belangrijk. Het is dus onvermijdelijk dat agile werken en de regie op elkaar moeten worden afgestemd. Op het eerste gezicht lijken beide ‘ways of working’ tegenstrijdig te zijn.

Agile werken richt zich primair op het creëren van waarde voor de klant. In nauwe samenwerking met de business zorgt de regie ervoor dat de organisatie grip houdt op wat de business wil en wat het van leveranciers krijgt. Samenwerking tussen bedrijven en IT-leveranciers gaat niet vanzelf. Het vereist governance en management. Bijvoorbeeld voor het integreren van de diensten van allerlei interne diensten (waaronder shared services) en externe diensten (waaronder cloud services) tot een IT-keten die de efficiëntie van bedrijfsprocessen vergroot en bedrijfsdoelstellingen helpt realiseren.

In Hollywood Dreams gaan agile en regie hand in hand. In een simulatie kunt u bestaande en toekomstige uitdagingen in uw organisatie ervaren zoals:

 • Hoe sla je de brug tussen de business (vraag) en onderliggende dienstverleners (aanbod) om de waarde te leveren die de business nodig heeft?
 • Hoe lever je als leverancier de best mogelijke bijdrage aan de business?
 • Hoe maak je de juiste keuzes en stel je prioriteiten?
 • Hoe analyseer, verbeter en pas je de contracten aan wanneer de vraag verandert?


14.25
Wisselen van zaal

14.40

Sessieronde 4

Kennislevel – beginnend. Werkvorm – presentatie & interactie.

Onze samenleving staat voor grote transitievragen en dit geldt ook voor organisaties. Over de richting van de antwoorden op die toekomstvragen bestaat vaak een behoorlijke overeenstemming en de noodzaak tot verandering wordt breed gedeeld. Toch komen echte verandering dikwijls maar niet of moeizaam tot stand. In deze sessie gaan we in gesprek om erachter te komen waarom echt veranderen vaak zo lastig is zeker ook als het om je eigen rol gaat.

Kennislevel – medior. Werkvorm – presentatie & interactie.

Portfolio management? You probably don’t need it” – een prikkelende uitspraak van een toonaangevend agile thoughtleader. Wat doen organisaties zichzelf aan door steeds complexere vormen van (agile?) portfoliomanagement te introduceren? En waarom? In deze interactieve workshop onderzoeken we samen met de deelnemers wat en waarvoor portfolio management is. Hoe complex en moeilijk maken we het onszelf eigenlijk en kan dat niet veel eenvoudiger, daadkrachtiger en pragmatischer? Welke uitgangspunten en randvoorwaarden zijn er nodig om dat mogelijk te maken.

Kennislevel – gevorderd. Werkvorm – presentatie & interactie.

Agile Mindset toepassen binnen interne audit (Agile-auditing)
Wij delen graag onze ervaringen over de wijze waarop wij de Agile Mindset toepassen binnen onze discipline interne audit en een doorkijk naar hoe dit bij overige 2e lijns disciplines kan. Hoe passen we transparantie, interactie, timebox en de scrum regels toe.
Wat kunt u verwachten:
Een toelichting op een concreet Auditmanifesto (afgeleid van het Agile-manifesto) waarin 4 kernwaarden en 12 principes zijn opgenomen
Vanuit dit auditmanifesto willen we onze ervaringen delen
We spelen graag in op jullie eigen ervaringen en vragen
We willen in gesprek over de obstakels, valkuilen en uitdagingen om nog beter Agile-auditing toe te passen!

Audit Manifesto

Kernwaarden
In de formulering van de kernwaarden geeft het woord ‘boven’ aan dat wat aan de
rechterkant staat weliswaar belangrijk blijft, maar dat wat links staat wezenlijk is in de agile
benadering.

 • Transparante interactie gericht op kennisdeling boven geheimhouding
 • Regelmatig adoptieve verbeterpunten boven vaktechnische eindrapportages.
 • Faciliterende houding boven objectiveren
 • Culturele en technische beheersing boven procesbeheersing

Principes

 1. Ervaar en begrijp de agile manier van werken en haar shifts.
 2. Verrijk het auditproces met een agile (Scrum-spelregels) manier van werken.
 3. Streef naar transparantie en kennisoverdracht voor een gezamenlijk doel.
 4. Respecteer onze beroepsregels en leg ze uit aan de opdrachtgever.
 5. Streef naar een zelfsturend (objectief) agile auditteam.
 6. Neem als auditteam een faciliterende houding aan naar de opdrachtgevers
 7. Werk multidisciplinair met (externe) kennishebbers en (agile) auditors.
 8. Leg uit, evalueer, wijzig waar nodig en streef naar eenvoudige en enkel relevante
  normenkaders.
 9. Pas de werkwijze aan door observatie en interviews gericht op de resultaten.
 10. Voer de werkzaamheden uit in de cadans van de organisatie.
 11. Pas de auditonderwerpen en scoping aan als de omstandigheden dit
  rechtvaardigen.
 12. Verstrek eerder, regelmatiger en meer adoptief verbeterpunten voor de interne
  beheersing.
Kennislevel – gevorderd. Werkvorm – workshop/game.

In deze (interactieve) workshop nemen Jelger Haanstra (Adviseur Organisatie en Ontwikkeling, DUO) en Gwen Riko (Senior Transformation Consultant, Eraneos) je mee in de rol van HR in de digitale transformaties. Jelger en Gwen hebben beide een achtergrond in HR, Agile Coaching en digitale transformaties. Ze delen de mening dat de rol van HR in digitale transformatie en in deze tijd cruciaal is.
Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden en uitdagende stellingen gaan ze hierover graag met jou in gesprek.

Aan het einde van de workshop ga jij naar huis met een aantal belangrijke tips over hoe je binnen je eigen HR afdeling of met jouw HR afdeling het gesprek aan kan gaan over de bijdrage aan de digitale transformatie.
Deze workshop is niet alleen voor mensen die werkzaam zijn op HR. Ben je werkzaam op een andere afdeling of in een andere rol en op zoek naar handvaten om je eigen HR afdeling meer te betrekken dan ben je van harte welkom!

Kennislevel – medior en gevorderd. Werkvorm – workshop/game.

In workshopvorm delen de deelnemers (Scrum-)team-uitdagingen met elkaar. Ze bevragen elkaar om de context van deze vraagstukken helder te krijgen. De deelnemers sparren hierover met elkaar en gaan op zoek naar de gouden tip om het team te laten groeien.

De doelgroep is Scrum masters.

Let op deze sessie duurt twee rondes: 3.6 & 4.6. Zie omschrijving van de game bij sessie 3.6.

Kennislevel – medior en gevorderd. Werkvorm – presentatie & interactie.

DataFryslân presenteert en deelt de ervaringen hoe zij agile scrum toepassen voor kort cyclische Data science projecten van 3 tot max. 6 maanden, waarvoor de CRISP methode de best practice is. Per project zijn wisselingen in product owner en in samenstelling van het ontwikkelteam met partime-medewerkers (1 tot 3 dagen/week).

In een interactieve sessie deelt DataFryslân de successen, leerpunten, impediments en uitdagingen die zijn ondervonden met het Agile scrum werken en ontvangen graag goede tips en leerpunten vanuit organisaties die Agile scrum/DevOps toepassen voor hun Data science activiteiten of vergelijkbare korte projecten met wisselingen in teamleden.


15.40 Wisselen van zaal
 

15.55 Key note Harry Garretsen –  Wendbaarheid in Onzekere Tijden 

We leven volgens velen in onzekere tijden waarbij de samenleving en ook individuele organisaties en hun leiders zich voor grote en soms ongekende transitievragen geplaatst zien. Daarbij klinkt alom de roep om ander, beter leiderschap. Maar wat houdt dat betere leiderschap dan in? En verwachten we daarbij niet teveel van onze leiders? In de key note komt de zin en onzin van goed leiderschap in onzekere tijden aan bod met speciale aandacht voor de cruciale rol van wendbaarheid van leiders en organisaties. 

16.40 Borrel en gezamenlijke afsluiting in het Atrium

17.30 Einde 

Ticket

Ledenticket, Niet-ledenticket

Event Details

Aanmelden kan tot en met 11 juni voor het ontvangen van een naambadge.

Datum: 15 juni 2023

Aanvangstijd: 09:00 CEST

Eindtijd: 17:30 CEST

Locatie: Provinciehuis Groningen, ​Martinikerkhof 12​, 9712 JG Groningen

In het geval er wordt gewerkt met ledentickets en niet-ledentickets; indien je werkt bij een organisatie die lid is van Samenwerking Noord, kom je in aanmerking voor een ledenticket. We controleren dit aan de hand van je zakelijke e-mailadres. Na de controle ontvang je de tickets per mail. De tickets worden bij aanvang van het event gescand door Samenwerking Noord. Bij afwezigheid zonder afmelding wordt er een factuur gestuurd naar de organisatie waar je werkt, ter waarde van het niet-ledenticket.