Beheeromgeving Kernteam

Facturen

Hier kun je facturen opsturen naar de administratie. De regels die we hiervoor afspreken:

• Tijdig (binnen een week na factuurdatum) de originele factuur aanleveren
• Facturen die worden ingestuurd zijn goedgekeurd door de penningmeester
• Zorg dat alle onderdelen in het onderstaande formulier kloppen.

Terug naar dashboard